Meranie a spracovanie

Katalyzátory Vám vieme spracovať na mieste, kedže máme technológiu priamo na to určenú .

Príklad : ak máte 30 aj viac katalyzátorov vieme Vám ich vyseknúť a zároveň zmlieť na hmotu, z ktorej sa dá určiť cena za 1 kg materiálu, ktorý ste si dali spracovať. Tento proces trvá cca 1 hodinu.

Drahé kovy, ktoré sa nachádzajú v hmote PT-PD-RH- Vám nameriame spektrometrom XRF a následne vyplatíme .

 

Domov